правно известување и политика за колачиња

ПРАВНА ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПОЛИТИКА

УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА И ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Ве молиме внимателно прочитајте го овој дел кој ги содржи ПРАВНАТА ЗАПОЗНАВАЊЕ, УСЛОВИ НА УПОТРЕБА И ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ кои го регулираат пристапот, навигацијата и користењето на Интернет на ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, кој се наоѓа во URL-то http://www.demvox.com во понатамошниот текст "Веб-сајт" Пристап, навигација и користење на овој веб-сајт претставува во меѓувреме го изразат и безрезервна прифаќање на условите на оваа правна напомена, кои имаат иста важност и ефект како и секој договор во писмена форма и потпишан. Спроведување и почитување ќе се бара во однос на било кое лице кое пристапува или го користи на "Веб-сајт". Ако не се согласувате со изложените услови, не пристапувајте, прелистувате или користите "Веб-страница".

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ И БАРАЊЕ ЗА ДОГОВОРОТ ЗА ПРЕТПЛАТУВАЊЕ НА ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА НИВО.

За целите предвидени во РЕГУЛАЦИЈА (ЕУ) 2016/679 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 27 април 2016 година во врска со заштитата на физичките лица во врска со обработката на личните податоци и слободниот промет на овие податоци и Со која се укинува Директивата 95/46 / ЕЗ (Општа регулатива за заштита на податоците), ние ви ги доставуваме следниве информации и од вас се бара однапред да добиете согласност за пренесување податоци за основно ниво засновани на следниве информации

ТРЕТМАН: КЛИЕНТИ.

ОДГОВОРЕН

ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL е компанија со NIF: B86395605 и со седиште во стр. Неинор Хенарес, 1 - 6 - 28880 Мeco (Мадрид)

ЦЕЛ

Обезбедување на услуги од ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. и да продолжиме да ве информираме за нашите услуги преку Писмо, Е-пошта / Веб

ЛЕГИТИМАЦИЈА

Податоците обезбедени од страна на заинтересираната страна доброволно да ги добијат нашите услуги.

РЕЦЕПТИ

Тие нема да бидат продадени на трети лица, освен во случаи кога постои законска обврска.

Потекло

Податоците се обезбедени од заинтересираната страна / Правниот застапникВРЕМЕТРАЕЊЕ

Додека го одржува постоечкиот однос и / или годините потребни за усогласување со законските обврски.

КАТЕГОРИЈА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Оние кои се неопходни за одржување на обезбедувањето на услугата.

Идентификација: CIF / NIF / DNI; Име на бизнисот; Име и презиме; Насока; Телефон / Факс / E.MAIL. Други типизирани податоци: Професионалци; Ecoекономски, финансиски и осигурителни

ПРАВА

Има право на пристап до вашите лични податоци, поправи неточни податоци или барање, каде што е можно, неговата бришење кога веќе не се потребни податоци, освен во рок пропишан од страна на даночните и трудово законодавство за пропишување обврски - да го направите треба да се однесува по пошта, придружени со читливи фотокопија од вашата лична карта, адресата на контролорот.I) ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО И АДРЕСА ЗА ЦЕЛТА НА ВРШУВАЊЕ НА СВОЈАТА СИРОМАШТИЈА
ПРОСТОРНИ ПОДДРЖУВАЧКИ ДЕМВОКС, SL: е компанија со NIF: B86395605 и е со седиште во стр. Неинор Хенарес, 1 - 6 - 28880 Мeco (Мадрид) - Телефон: 913 703 991 - Е. пошта: Оваа адреса на е-пошта е заштитена од spambots. Вие треба да вклучите JavaScript за да ја видите. (www.demvox.com)

ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ.
Оваа ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ е составен дел од правното известување за веб-страницата. Во согласност со одредбите од РЕГУЛАЦИЈА (ЕУ) 2016/679 на ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 27 април 2016 година, во врска со заштитата на физичките лица во врска со обработката на личните податоци и слободниот промет на овие податоци и при што Директивата 95/46 / СЕ (Општа регулатива за заштита на податоците) е укината, ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL ве известува дека:


1. Личните податоци обезбедени од страна на вас, преку овој "веб-сајт" звукоизолирани PORTABLE сопственост Demvox простори, SL, ќе бидат вградени во третмани сопственост на места за звучно изолирана Demvox лаптопи, SL. Целта на овие третмани е да управуваат со корисниците за управување со "веб-сајт" услуги понудени преку сајт и, каде што е соодветно, управување, развој и имплементација на односите утврдени меѓу простори звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL и оние кои ги доставуваат своите лични податоци преку "Веб-страница".

Слично на тоа, ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL ќе се третираат на податоци за управување со прашања упатени преку "Веб сајт" од страна на корисниците на истиот, и регистрирани и нерегистрирани корисници, и пренос на информации од страна на различни корисници на средства , за нив, за изолација PORTABLE Demvox простори, SL, активности, натпревари, услуги и документација на различни видови и различни медиуми.


2. Ние, исто така информира и со прифаќање на оваа Политика на приватност вие се согласувате дека вашите лични податоци ако треба да го стори тоа, може да се доставуваат на трети лица, со цел дека тие може да се направи, со различни средства, вклучувајќи и е-мејл, пратки на информации, за услуги поврзани со нашата активност.

3. Вие гарантирате дека дадените информации се вистинити, точни, целосни и ажурирани, да биде одговорен за било каква загуба или штета, директно или индиректно, кои можат да произлезат како резултат на кршење на таква обврска. Во случај дека доставените податоци одговара на трета страна, Вие гарантирате дека сте информирани од трета страна на аспекти содржани во овој документ и се стекнал со одобрение своите да им обезбеди на своите податоци во изолација PORTABLE Demvox простори, SL за целите наведено.

4. Каде лични податоци се собираат преку форма ќе бараат да се придонесе барем оние означени со ѕвездичка, бидејќи ако тие информации не се испорачува смета дека е потребно, простори звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL не може да го прифати и да управуваат со Веб сервис или пребарување направено.

5. Како одговор на загриженоста ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL за да се обезбеди сигурност и тајност на податоците, тие се адаптирале на ниво на безбедност потребни за заштита на личните податоци и инсталиран на технички средства на располагање за да се спречи загуба на , злоупотреба, промена, неовластен пристап и кражба на лични податоци обезбедени преку "Веб-страница".

6. За да ги остварат своите права на пристап, исправка, откажување и опозицијата на вашите податоци, треба да се пишуваат, во придружба на ажурирана верзија на вашиот проект да ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL со адреса за такви цели, копија од ставот I): ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО И АДРЕСА ЗА ЦЕЛТАТА НА ВРШУВАЊЕ НА ПРАВАТА КОЈА ПАДЕТЕ ВАС:

7. Во согласност со одредбите од 34 / 2002 11 од јули, услугите на информатичкото општество и Законот за електронска трговија, а само во случај да не сакате да добивате електронски комуникации во иднина со ПРОСТОРИ звучно изолирана Лап-топ компјутери Demvox, SL, можат да ја изразат оваа желба со испраќање на e-mail, се врати приемот бара, на следната e-mail адреса: Оваа адреса на е-пошта е заштитена од spambots. Вие треба да вклучите JavaScript за да ја видите.

II) ОБЈЕКТИ И ОПСЕГ НА ПРИМЕНА
2.1. Овие услови ги регулираат пристапот до сите содржини и услуги понудени од страна ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL преку своите "Веб сајт" и неговото користење од страна на корисниците.
Сепак, ESPACIOS INSONORIZADOS PORTABLE DEMVOX, SL го задржува правото да ја менува презентацијата, конфигурацијата и содржината на "Веб-страницата", како и условите потребни за нејзиниот пристап и / или употреба. Пристапот и употребата на содржината и услугите по влегувањето во сила на нивните измени или промените во условите претпоставуваат нивно прифаќање.


2.2. Без оглед на горенаведеното, пристап до одредени содржини и користење на одредени услуги може да биде предмет на одредени посебни услови, како што е соодветно, замени, комплетна и / или менување на условите за користење и, во случај на конфликт, преовладува условите на посебните услови за општите услови.
Пред да користите одредени услуги обезбедени од страна на изолација PORTABLE Demvox простори, SL, корисникот мора внимателно прочитајте ги условите создадени, доколку ги има, за тоа од страна звукоизолирани PORTABLE Demvox простори, SL. Користење на специфични услуги подразбира прифаќање на посебните услови со кои се регулира како што се објавени од страна на ПРОСТОРИ звучно изолирана PORTABLE Demvox, SL за време на употребата.


2.3. Пристапот, навигацијата и користењето на "Веб-страницата" подразбира и подразбира прифаќање од страна на Корисникот на ова правно известување и условите за користење што ги вклучува. Во оваа смисла, Корисникот ќе се сфати како лице кое пристапува, навигира, користи или учествува во услугите и активностите развиени во "Веб-страницата".

III) ПРИСТАП
3.1. Пристап до содржината и користењето на услугите обезбедени од "Веб-страницата"
Има слободен карактер.
3.2. Забрането е пристап до "веб-страница" од малолетни лица, освен ако тие немаат претходно и експресно овластување на нивните родители, старатели или законски застапници, кои ќе се сметаат за одговорни за делата извршени од малолетниците. вашата позиција Во секој случај, се претпоставува дека пристапот на помалку од "Веб" е направен со изречна дозвола од нивните родители, старатели или законски застапници.
3.3. Пристапот и навигацијата преку "Веб-страница" не бара регистрација, меѓутоа, за пристап до одредени услуги може да се бара претходна регистрација на оваа "веб-страница" преку избор од страна на Корисникот, идентификаторот и лозинката.
Лозинка, лични и непренослива, мора да биде направен од страна на корисникот во согласност со правилата на робусноста и сложеноста основана во секое време со изолација PORTABLE Demvox простори, SL. Лозинката креирана од Корисникот ќе има неограничена важност.
Сепак, "Веб-страницата" ги има потребните функционалности, така што Корисникот може да ја смени лозинката кога смета дека е соодветно, на пример, бидејќи тој се сомнева или постојано дека доверливоста на лозинката е прекината.
3.4. Лозинката ќе биде лична и не-пренослива. Корисникот се согласува да се направи вредни употреба на вашата лозинка и чувајте го во тајност, не го емитува на трети лица, ниту ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL. Како резултат на тоа, Корисниците се одговорни за притвор и доверливоста на идентификатори и / или лозинки кои се избрани како што е запишано во простори звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL корисници и се обврзуваат да не ги пренесе на трети лица, без разлика дали привремено или трајно , ниту да дозволи пристап до надворешни лица. Корисникот ќе биде одговорен за незаконско користење на "веб-сајт" од било нелегитимни трети лица, со користење на лозинка за оваа намена поради невнимателен или загуба од нив со употреба на корисникот.


Според тоа, на корисникот е потребно веднаш да го извести менаџерите на "веб-сајт" за кој било факт на неправилна употреба на идентификација и / или лозинки, како што се кражба, губење или пристап овластени за нив, со цел да се продолжи со нивното итно отповикување. Иако ваквите факти, ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox не се откриваат, SL, ќе бидат ослободени од било каква одговорност која произлегува од злоупотреба на лични карти или лозинки од страна на неовластени трети страни.

IV) ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ.
Сегашната "Веб-страница" е регулирана со шпански закони и со национално и меѓународно законодавство за интелектуална и индустриска сопственост. Во никој случај нема да се сфати дека Корисничкиот пристап и навигацијата преку "Веб-страница" или употребата на услуги понудени преку "Веб-страница" подразбира откажување, пренос, лиценца или целосно или делумно пренесување на наведените права од страна на Корисникот. ПРОСТОРНИ ПОТРЕБНИ ДОМВОК, SL - Корисникот има строго приватно право на користење, исклучиво со цел да ужива во услугите кои се обезбедуваат во согласност со овие Општи услови.
Упатувањата на имиња и заштитни марки или трговски марки, логоа или други карактеристични знаци, без разлика дали во сопственост на ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL или на трети страни, да ги имплицитна забрана на нивната употреба, без согласност на места за изолација PORTABLE Demvox, SL или неговите легитимни сопственици. Во ниеден момент, освен ако не е експлицитно наведено, пристап или употреба на "веб-сајт" и / или неговата содржина и / или услуги, дава на корисникот било право врз трговски марки, логоа и / или знаци за разликување вклучени во неа и се заштитени со закон . сите права на интелектуална и индустриска сопственост за содржината и / или услуги се задржани, а особено, забрането е да се измени, копирање, репродукција, јавно да комуницираат, трансформирате или дистрибуција на било кој начин на сите или дел од содржината и / или услуги се вклучени во "веб-сајт", за јавноста или за комерцијални цели, ако не имаат изречна писмена простори звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL или, каде што е применливо, на носителот на одобрението за авторски права.

V) КОРИСТЕЊЕ НА "ВЕБ-САЈТОТ".
Корисникот се согласува да ја користи "Веб-страницата" во согласност со закон и со овие Општи услови. Корисникот се согласува да не се користи на "веб-сајт" за нелегално или спротивно на одредбите од Општите услови. Со користење на услугите, Корисникот се согласува со овие Услови и правила, согласувајќи се да не се пренесуваат, дистрибуираат или да ги стави на располагање на трети лица преку услугите обезбедени од страна ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL било каков вид на материјал кој на било кој начин во спротивност сегашното законодавство.

VI) ЛИЦЕНЦА ЗА КОМУНИКАЦИИ.
6.1.Во случај корисникот да праќа информации од било кој вид ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL преку "Веб", преку канали наредени за оваа намена во себе "Веб", Корисникот претставува, налози и се согласува дека вие имате право да го стори тоа слободно, дека таквите информации не ги нарушува авторските права, трговски марки, патенти, трговски тајни, или други права на трети лица, таквите информации не се доверливи и дека таквите информации не се штетни за другите.


6.2. Корисник Р.ecoНе прифаќа одговорност и ќе ги остави ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL безопасни за каква било комуникација што ќе ја обезбедите лично или во ваше име, достигнувајќи ја наведената одговорност без никакво ограничување на точноста, законитоста, оригиналноста и нејзината сопственост.

VII) ОДГОВОРНОСТИ И ГАРАНЦИИ.
ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL не може да гарантира сигурност, корисноста и точноста на услуги или информации добиени преку "Веб-сајт", ниту за комунални услуги или вистинитоста на документи преку "веб-сајт" , подготвени од професионалци од многу различни сектори. Како резултат на тоа, изолација PORTABLE Demvox простори, SL не гарантира или да бидат одговорни за: (1) континуитетот на содржината на "Веб-страницата"; (2) отсуство на грешки во наведената содржина или производи; (3) отсуството на вируси и / или други штетни компоненти во "веб-страницата" или на серверот кој го снабдува; (4) неповредливоста на "веб-страницата" и / или непроменливоста на мерките за безбедност усвоени во неа; (5) недостатокот на корисност или изведба на содржината на "Веб-страницата"; (6) штети предизвикани на себе или на трети лица, секој кој ги крши услови, правила и инструкции простори звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL во "Веб-сајт" или преку прекршување на безбедносни системи " Веб-страница. " Сепак, простори звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL изјавува дека се преземени сите неопходни мерки, во рамките на своите можности и состојбата на технологија, за да се обезбеди функционирање на "веб-сајт" и да се избегне постоењето и пренос на вируси и други компоненти штетно за корисниците. Ако корисникот станува свесен за постоењето на било незаконско, се нелегални, спротивно на закон или кој ќе биде повреда на правата од интелектуална сопственост и / или индустриски, мора веднаш да го извести ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL, така што тоа може да продолжи до усвојување на соодветни мерки.


VIII) ЛИНКОВИ.
8.1 Линкови до други веб-страници.
Доколку Корисникот "веб-сајт" може да најдете линкови до други веб-сајтови преку различни копчиња, линкови, банери, итн, тие ќе бидат управувани од страна на трети страни. ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL нема моќ или човечки или технички средства да се знае, контрола или одобрува сите информации, содржина, обезбедени од страна на други веб-сајтови кои може да се воспостават врски од "веб-сајт" производи или услуги.


Како резултат на тоа, простори звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL не може да преземе никаква одговорност за било кој аспект на веб-страница, која може да се воспостави врска од "Веб", особено, на пример, а не ограничување, својата работа, пристап, податоци, информации, датотеки, квалитетот и сигурноста на своите услуги, свои врски и / или на неговата содржина во целина.
Во оваа смисла, ако корисниците да станат свесни за wrongfulness на активности преку овие веб-страници на трети страни, тие мора веднаш да го извести ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL со цел да се продолжи да се оневозможи линк за пристап до исто Воспоставување на било каков вид на врска од "Веб" уште еден странец "веб-сајт" не значи дека има некаков вид на односи, соработка или зависност меѓу простори звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL и одговорна за други "веб-сајт".
8.2 Линкови на други веб-страници на "Веб-страница".
Ако било кој корисник, субјект или "веб-сајт" сака да воспостави некаква врска со "веб-сајт" се во согласност со следниве одредби: Врската ќе биде насочена само кон дома или на "веб-сајт", освен ако не е овластен изрази и во писмена форма на ESPACIOS SOONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL.
Врската мора да биде апсолутна и комплетна, односно мора да се земе на корисникот преку еден клик, на URL адресата на "веб-сајт" и мора да вклучува целосен обем на екранот Главна страница "веб-сајт" на. Во секој случај, освен ако ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL овластен изрично и во писмена форма, на "веб-сајт" обезбедува репродуцира врската, на било кој начин, на "Веб", се вклучи како дел од вашиот веб-сајт или во еден од неговите "рамки", или да се создаде "интернет пребарувач" на која било страница на "веб-сајт". На страница, која воспоставува врската не е на било кој начин се изјасни дека звукоизолирани PORTABLE Demvox простори, SL ја овласти врска, освен ако изолација PORTABLE Demvox простори, SL има направено толку јасно и во писмена форма. Доколку субјектот што го прави линк од содржината на нејзината страница на "веб-сајт" сакаше да се вклучат на својата веб-страница, бренд име, лого, слоган или било кој друг елемент идентификување ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL и / или "Сајт Веб ", претходно мора да имате свое изрично овластување во писмена форма.
ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL не го дозволува воспоставување на линк до "Веб" од оние веб-сајтови кои содржат материјали, информации, или недопуштено, нелегално, деградирачка, непристојни содржини, и, генерално, тоа е во спротивност со моралот, јавниот ред или општоприфатените општествени норми.


ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL нема моќ или човечки и технички ресурси да се знае, контрола или одобрува сите информации, содржина, обезбедени од страна на други веб-сајтови кои ги имаат воспоставено врски со "веб-сајт" производи или услуги. ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL не превзема никаква одговорност за било кој аспект на "веб-сајт" со кој се воспоставува врска со "веб-сајт", особено, на пример, а не ограничување, неговото функционирање, пристап, податоците , информации, досиеја, квалитет и сигурност на своите услуги, свои линкови и / или било која негова содржина, воопшто.

IX) ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ.
Политиката за приватност на SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL е определена со одредбите на документот ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ.

X) ВРЕМЕТРАЕЊЕ И МОДИФИКАЦИЈА.
10.1. ПРОСТОРИ звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL може да ги измени условите во овој документ, во целост или делумно, објавување на каква било промена на ист начин ќе се појави овој писменото или преку било комуникација се однесува на корисниците.
10.2. Привремената важност на ова правно известување се совпаѓа со времето на неговото изложување, се додека не се целосно или делумно изменети, при што модифицираното правно известување ќе стапи на сила.
10.3. По исклучок од одредбите на посебните услови, простори звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL може да го раскине, суспендира или прекине во секое време без претходна најава, пристап до содржината на страницата, без можност за на корисникот да бара компензација некои.

____________________________________________________________________________________

ПОЛИТИКА ЗА КУКАРИ

Овој сајт, како и повеќето веб-сајтови, користи cookies за да се подобри и да се оптимизира на корисникот искуство. Подолу е детални информации за она што се "Cookies", во кој се користи оваа веб страна тип, како можете да ги исклучите во вашиот пребарувач и како конкретно блокира поставувањето на колачиња од трети страни.

Кои се колачиња и како се користат во веб?

Колачињата се датотеки што веб-страницата или апликацијата што ги користите ги инсталира на вашиот прелистувач или на вашиот уред (паметен телефон, таблет или поврзана телевизија) за време на вашиотecoТие поминуваат низ страниците или апликацијата и служат за зачувување на информации за вашата посета. Како и повеќето страници на Интернет, компанијата DEMVOX ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES, на својата веб-страница www.demvox.com користи Колачиња за:

• Уверете се дека веб страници можете да работи правилно
· Чување на вашите желби, како што се јазикот или сте го избрале големината на фонтот.
· Знаете вашето сурфање.
Р.ecoстолб на анонимни статистички информации, како што се страниците што сте ги прегледале или колку долго сте биле во нашите медиуми.

Употребата на колачиња ни овозможува да се оптимизира вашата интернет содржини, адаптирање на информации и услуги се нудат на вашите интереси, за да се обезбеди подобро искуство секогаш кога ќе не посетите. ПРОСТОРИ DEMVOX колачиња звучно изолирана употреба да функционира, се прилагодува и да се олесни максимум корисник навигација.

Cookies се поврзани само со анонимен корисник и на вашиот компјутер / уред и не обезбеди референци кои откриваат лични податоци. Во секое време можете да пристапите до вашите поставувања на прелистувачот да се измени и / или да го блокираат инсталација на колачиња испратена од страна на Веб www.demvox.com, без спречување на пристап до содржината. Сепак, квалитетот на работата на услуги може да бидат засегнати.

Корисници кои го заврши процесот на регистрација или најавени со вашите податоци пристап ќе имаат пристап до персонализирани услуги прилагодени на нивните лични преференци според информациите обезбедени во времето на регистрација и се чуваат во колаче на вашиот прелистувач.

E-mail-алатки за маркетинг компанија звукоизолирани просторот DEMVOX користат мали невидливи слики за корисници кои се вклучени во пораки. Оваа технологија ни овозможува да се знае дали е-мејл е прочитана или не, на кој датум, IP адресата од која е консултирана, итн Со оваа информација, ние спроведе статистички и аналитички студии на праќање и примање електронски пораки за да ја подобри понудата на услуги за кои корисникот е зачленет и да се обезбеди информации кои можат да бидат од интерес.

Зошто се важни колачиња?

· Од техничка гледна точка, им овозможи на веб-сајтови да се работи повеќе агилни и прилагодени на корисник параметри, како што се зачувување на јазикот, валута или откривање на пристап уред.
· Воспоставување на нивото на безбедност и безбедност, кои ги спречуваат и попречуваат сајбер напади против веб сајт или на своите корисници.
Тие им овозможуваат на менаџерите на медиуми да знаат статистички податоци recoНаполнети во колачиња за подобрување на квалитетот и искуството на нивните услуги.
· Тие служат за да се оптимизира на рекламата, која се покаже корисници, придонес, кој најдобро одговара на нивните интереси.

Кои се различните видови кои може да користи cookies на интернет?

· На седницата истекува кога корисникот остава страница или затвори прелистувачот, односно се активни за време на посетата на сајт и затоа се бришат од Вашиот компјутер да се откажам.
· Постојана истекува кога целта за што служи, или кога рачно бришење исполнети, имаат рок на бришења и најчесто се користат во процесот на онлајн купување, персонализации или регистрација, да се избегне обврската да се постојано да влезат во нашиот лозинка.

Од друга страна, во зависност од тоа кој е лице кое управува со компјутерот или доменот од кој се испраќаат cookies и лекување на добиените податоци, може да се направи разлика помеѓу себе и третиот колачиња партија.
· Лица колачиња се оние колачиња, кои се испратени на вашиот компјутер и да работат исклучиво со нас за подобро функционирање на веб-страница. Информациите кои ги собираме се користи за да се подобри квалитетот на нашата услуга, а вашето искуство како корисник.
· Ако комуницирате со содржината на нашата веб-страница, исто така, може да се постави колачиња од трети лица (на пример, притискање или гледање на видеа хостирани на друг веб-сајт на социјалните медиуми копчиња), кои се оние што се формирани од страна на друг домен на нашата веб страница. Ние не може да пристапите до податоците складирани во колачиња од други веб-сајтови, кога ќе ја разгледате нашата веб-сајтови е споменато.

Употреба на овој сајт ОЗНАЧУВА ДЕКА МОЖЕ ДА СЕ инсталирањето на овие видови на колачиња:

Подобрување на ефикасноста на колачиња
Овој тип на куки памти вашите преференции, на пример, предмети се става во количката (продавница).

Колачињата статистичка анализа
Се оние кои се добро третирани од страна на нас / или како трети лица, да се измери бројот на посетители и статистички да се анализира употребата на веб услуги се нудат. Благодарение на нив ќе може да студира навигацијата на порталот и со тоа да ја подобри понудата на производи или услуги. Овие колачиња не се поврзани со лични податоци кои можат да се идентификуваат на корисникот / а, кои даваат информации за однесувањето на сурфање анонимно.

Колачињата Прецизни
Овие колачиња се користат од страна на програми кои се обидуваат да се географски лоцира на статусот на вашиот компјутер, паметен телефон, таблета или телевизор поврзан, целосно анонимно, да обезбеди содржина и повеќе соодветни услуги.

Колачиња рекорд
Колачиња рекорд е генерирана откако / корисникот / а е регистрирано или подоцна отворена седница, а се користат за да се идентификуваат / а со следните цели:
- Чувајте го на корисникот / а идентификувани / начин што, ако го затворите услуга, прелистувач или уред (компјутер, паметен телефон, итн) и, во некое друго време или на друг ден, reenters услугата, следете идентификувани / А, што ќе се олесни нивната навигација, без да се идентификуваат себеси. Оваа функција може да се прикрие ако / корисникот / да притиснете на функцијата "Одјави", "Егзит" или слично, така што ова колаче е избришана и следниот пат кога ќе влезат на услугата, мора да бидете најавени за идентификувани / a.
- Проверете дали / корисникот / a е овластен / а за пристап до одредени услуги.

Рекламирање колачиња
Се оние кои се добро третирани од страна на нас / како или од трети страни, им овозможи ефикасно да управуваат со простор за рекламирање на нашиот веб-сајт, да се адаптира на содржината на содржината на рекламата или услугата побарал користење на сајтот спроведени. Благодарение на нив може да ги исполни навики за пребарување на интернет за рекламирање на корисникот / да и прикажување поврзани со нејзиниот профил навигација.

Други колачиња од трети лица
Во некои од нашите страници можат да бидат инсталирани од трети лица колачиња поддржи за управување и подобрување на услугите кои ги нудиме. Еден пример за ова употреба се линкови до социјални мрежи за да ги споделиме нашите содржини.

Некои www.demvox.com Web сервиси, конектори може да се користат со различни социјални мрежи: Фејсбук, Твитер, Google +, Linkedin, итн Со користење на социјалните регистар, ќе овласти социјалната мрежа да се складира упорни колачиња. Ова колаче се сеќава на вашиот проект на услуги, што го прави многу побрз пристап на последователните посети. Ова колаче може да се отстранат, а исто така може да ги избегне дозволи за пристап DEMVOX услуги ПРОСТОРИ звучно изолирана поставките за приватност од одредена социјална мрежа.

Како да го поставам мојот колачиња?

Кога ги пребарувате и да продолжи на нашиот веб сајт вие се согласувате со користењето на cookies на условите содржани во оваа Политика за колачиња. Пристап на оваа Политика за колачиња во времето на регистрација со цел дека корисникот е информиран, и покрај тоа што може да го оствари своето право да го блокира, бришете и да го одбие користењето на колачиња во секое време е предвидено.

Во секој случај, Ве известуваме дека, со оглед на колачиња не се потребни за користење на нашата веб-страница, можете да го блокира или да ја исклучите активирање на поставување на вашиот интернет пребарувач, кој ви овозможува да го одбие монтажа на сите колачиња или за некои од нив. Повеќето прелистувачи овозможи пракса да ги предупреди на присуството на cookies или да ги одбие автоматски. Ако можете да го користите отфрла наше, иако употребата на некои услуги можат да бидат ограничени Веб-сајт и неговите понеповолна искуство на нашата веб страница.

Еве ние се укаже на линкови од големите пребарувачи и уреди, така што ќе ги имаат сите информации за да видите како да управуваат со колачињата во вашиот прелистувач.

Internet Explorer ™:
Верзија 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Верзија 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
7 8 верзија
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Верзија 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Сафари ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Опера ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Андроид: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Телефон: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Посетете не во...

Instagram
Facebook
Twitter


Приклучи се сега и да тврди бонус Вил Хил bookmeker - Wbetting.co.uk

Spanish Español